زیرنویس
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Get Out 2017
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Get Out 2017
زیرنویس فیلم / دانلود زیرنویس فیلم های برتر سال
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Get Out 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDRip |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Borning 2 2016
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Borning 2 2016
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Borning 2 2016 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Journey to the West The Demons Strike Back 2017
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Journey to
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Journey to the West The Demons Strike Back 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hunter Gatherer 2016
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hunter
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Hunter Gatherer 2016 | زیرنویس هماهنگ با نسخه WEBD-L |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم 88 2015
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم 88 2015
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم 88 2015 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Irada 2017
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Irada 2017
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Irada 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه DVDRip |
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Devils Dolls 2016
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Devils
زیرنویس فیلم
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Devils Dolls (Worry Dolls) 2016 زیرنویس فارسی The Devils Dolls 2016 | زیرنویس هماهنگ با نسخه WEB-DL | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Monster Trucks 2016
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Monster
زیرنویس فیلم / دانلود زیرنویس فیلم های برتر سال
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Monster Trucks 2016 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay | | زیرنویس هماهنگ با نسخه WEBD-L | | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDRip | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kung Fu Yoga 2017
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kung Fu Yoga
زیرنویس فیلم / دانلود زیرنویس فیلم های برتر سال
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kung-Fu Yoga 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay | | زیرنویس هماهنگ با نسخه WEBDL | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Rings 2017
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Rings 2017
زیرنویس فیلم / دانلود زیرنویس فیلم های برتر سال
7 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Rings 2017 زیرنویس فارسی فیلم حلقه 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDCam | | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDTS | | زیرنویس هماهنگ با نسخه تریلر فیلم | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Pirates 2005
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Pirates 2005
زیرنویس فیلم / زیرنویس فیلم بزرگسال
29 آبان 1395
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی فیلم Pirates 2005 | زیرنویس هماهنگ با نسخه BLURay | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
4
زیرنویس سریال Supernatural
زیرنویس فارسی
توضیحات
زیرنویس سریال Supernatural
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Supernatural | زیرنویس فصل دوازدهم قسمت 19 اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس سریال iZombie
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس سریال iZombie
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال iZombie | زیرنویس فصل سوم اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی سریال Outcast
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی سریال Outcast
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Outcast دانلود رایگان زیرنویس 
0
دانلود زیرنویس سریال Fargo
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس سریال Fargo
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Fargo منتشر کننده : زیرنویس فیلم | زیرنویس فصل سوم اضافه شد |
0
دانلود زیرنویس فارسی سریال Feud
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی سریال Feud
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Feud دانلود رایگان زیرنویس
0
دانلود زیرنویس سریال Billions
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس سریال Billions
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Billions منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
زیرنویس سریال The 100
زیرنویس فارسی
توضیحات
زیرنویس سریال The 100
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
9 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال The 100 منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
زیرنویس سریال Arrow
زیرنویس فارسی
توضیحات
زیرنویس سریال Arrow
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار
8 اردیبهشت 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Arrow | زیرنویس فصل پنجم قسمت 15 اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس سریال Into the Badlands
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس سریال Into the Badlands
زیرنویس سریال های پر طرفدار / زیرنویس سریال ها
22 فروردین 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس سریال Into the Badlands | زیرنویس کامل فصل دوم اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
زیرنویس سریال Once Upon a Time
زیرنویس فارسی
توضیحات
زیرنویس سریال Once Upon a Time
زیرنویس سریال های پر طرفدار / زیرنویس سریال ها
22 فروردین 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Once Upon a Time | زیرنویس فصل ششم قسمت 16 اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس فارسی سریال The L Word
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس فارسی سریال The L Word
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار / زیرنویس سریال بزرگسال / زیرنویس در حال ترجمه
8 فروردین 1396
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال The L Word | زیرنویس فارسی فصل اول تا فصل سوم اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
0
دانلود زیرنویس سریال Femme Fatales
زیرنویس فارسی
توضیحات
دانلود زیرنویس سریال Femme Fatales
زیرنویس سریال ها / زیرنویس سریال های پر طرفدار / زیرنویس سریال بزرگسال
23 اسفند 1395
خلاصه داستان :
دانلود زیرنویس فارسی سریال Femme Fatales | زیرنویس فارسی فصل اول و فصل دوم اضافه شد | منتشر کننده : زیرنویس فیلم
2

سایت دانلود و اپلود زیرنویس فارسی فیلم و سریال

به سایت دانلود و اپلود زیرنویس فارسی خوش امدید .


بخشی از موضوعات زیرنویس های فارسی در صفحه اول سایت قرار داده شده و همچنین شما میتوانید از منوی بالای سایت بخش جستجوی زیرنویس نام فیلم یا سریال دلخواه خود را جستجو کنید و دانلود بفرمایید . زیرنویس فارسی قسمت های جدید سریال های خارجی روزانه اپدیت میشوند و در صفحه اول سایت قرار خواهند گرفت .


چنانچه مترجم هستید و مایل هستید زیرنویس های فارسی ترجمه شده خود را در اختیار علاقه مندان فیلم و سریال بگزارید کافیست در سایت زیرنویس فیلم عضو شوید و زیرنویس های فارسی خود را در سایت اپلود کنید


چنانچه زیرنویس انگلیسی فیلم یا سریالی را دارید و میخواهید به فارسی ترجمه شود کافی است از منوی بالای سایت بخش درخواست ترجمه انرا برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت زیرنویس شما به فارسی ترجمه شود و برای دانلود در سایت قرار گیرد


زیرنویس کیفیت های جدید هر فیلم در همان موضوع اضافه خواهد شد


تیم ترجمه زیرنویس فیلم و سریال سایت زیرنویس فیلم

animation

Сartoon

زیرنویس فارسی کارتون

زیرنویس فارسی انیمیشن
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Boss Baby 2017
06 اردیبهشت 1396
دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Boss Baby 2017 | زیرنویس هماهنگ با نسخه Cam |
دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن The Secret Life of Pets 2016
22 فروردین 1396
دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن The Secret Life of Pets 2016   | زیرنویس هماهنگ با نسخه BluRay | | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDRip | | زیرنویس هماهنگ با نسخه HDTS | منتشر کننده : زیرنویس فیلم